Editorial Contacts

Editor-in-chief

Professor Jin Bei, Academy Member of Chinese Academy of Social Sciences (CASS)

 

Member of Advisory Board

Liu Shucheng, Institute of Economics, CASS

Lyu Zheng, Institute of Industrial Economics, CASS

Pei Changhong, Institute of Finance and Trade Economics, CASS

Wang Tongsan, Institute of Quantitative & Techinical Economics, CASS

Zhang Xiaoshan, Rural Development Institute, CASS

Li Yang, Academy Member of CASS

Cai Fang, Academy Member of CASS

Yu Yongding, Academy Member of CASS

Pan Jiahua, Research Center for Sustainable Development, CASS

Huang Qunhui, Institute of Industrial Economics, CASS

Huang Ping, the Institute of Sociology, CASS

Wang Yanzhong, Chinese Academy of Social Sciences

 

Directors

Li Gang, Zhang Shixian

 

Editors

Scott James, SamWaldo, Samantha Hanna

Chang Weimin, Liang Yongmei , Li Mingfeng

 

Editorial Office

Room 2414, No.2 Yuetan Beixiaojie, Institute of Industrial Economics, Beijing, 100836, China

Tel:(8610)68025916

readeconomist@gmail.com

www.chinaeconomist.com